سایت عملیات تهران

سایت عملیات تهران

۰۲۱-۵۵۱۲۵۷۴۳-۴

میدان بهمن، بلوار دشت آزادگان، درب حوزه شش راه آهن تهران
شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا

دفتر مشهد

سایت عملیات مشهد

۰۵۱-۳۲۲۴۱۵۱۳

بلوار شهید کامیاب، ایستگاه راه آهن خراسان، جنب انبار توشه
شرکت حمل و نقل ریلی نوالرضا

دفتر اصفهان

دفتر عملیات اصفهان

۰۳۱-۳۶۵۴۲۴۶۲-۳

اتوبان شهید دستجردی، جنب سیتی سنتر، اداره کل راه آهن اصفهان
شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا

دفتر مرکزی تهران

دفتر مرکزی شرکت نوالرضا

۰۲۱-۸۸۸۰۰۹۳۵-۷

خیابان میرزای شیرازی، نبش خیابان دوازدهم، ساختمان تی پی کال، طبقه اول، شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا