آگهی تجدید مزایده عمومی۱-۱۴۰۱

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در نظر دارد اقلام  ضایعاتی  ذیل را از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

ردیفموضوع مزایدهمقدارشماره مزایدهسپرده مزایده(ریال)قیمت خرید اسناد (ریال)
۱-چرخ مستعمل قطار۲۰ تن۱-۱۴۰۱۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰  2.000.000
۲دیسک ترمز مستعمل قطار۲ تن۱-۱۴۰۱۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰  ۲.۰۰۰.۰۰۰
۳بانداژ چرخ۱ تن۱-۱۴۰۱۰۰۰/۰۰۰/۱۲۰  ۲.۰۰۰.۰۰۰

لذا در صورت تمایل به شرکت در مزایده از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۳/۱۰/۱۴۰۱با در دست داشتن معرفینامه و فیش واریزی جهت خرید اسناد مزایده  اقدام نمایند.

۱-شماره حساب :۱۵۷۴۰۵۰۰۵۲۵۶۳۲ بانک سپه شعبه زعفرانیه کد ۱۵۰۶۶۶۱ بنام شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا

۲-محل دریافت اسناد مزایده : تهران ، میدان بهمن ، خیابان دشت آزادگان ، درب حوزه ۶ راه آهن ، شرکت نورالرضا ، واحد تدارکات  و پشتیبانی شماره تماس ۴۷ الی ۵۵۱۲۵۷۴۳ داخلی ۱۱۹

۳-محل ارائه پاکت پیشنهاد قیمت : تهران ، شهرک غرب ، بلوار شهید دادمان ، جنب هرمزان ، برج طوبی ، طبقه ۱۶ ، گروه توسعه ترابر ایرانیان ، واحد ۱۶۱، آقای حسینی شماره تماس ۹۶۶۶۷۲۵۵

سایر شرایط :

۱-شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است .

۲- به تشخیص فروشنده اقلام بصورت یکجا و یا موردی فروخته می شود.

۳- به پیشنهادهای  مشروط ، مبهم ، دارای خط خوردگی  ترتیب اثر داده نخواهد شد

۴-هزینه آگهی بر عهده برنده مزایده  می باشد. 

واحد  تدارکات و پشتیبانی

شرکت حمل و نقلی ریلی نورالرضا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *