برگزاری مناقصات عمومی شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا

شرکت حمل و نقل ریلی نورالرضا در نظر دارد برخی از اقلام مورد نیاز خود را از طریق برگزاری مناقصه عمومی تأمین نماید  . لذا از شرکت های تولید کننده و تأمین کننده هر یک از اقلام به شرح ذیل دعوت بعمل می آورد از تاریخ نشر آگهی تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ برای خرید هر یک از اسناد با در دست داشتن فیش واریزی به مبلغ ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال به حساب جاری شماره ۱۶۳۷۰۱۰۰۰۱۴۴۷۷ بانک سپه شعبه شهید مطهری کد ۱۵۰۶۶۸۰در وجه شرکت حمل و نقلی ریلی نورالرضا جهت دریافت اسناد مناقصه به آدرس : تهران – میدان بهمن – خیابان دشت آزادگان درب حوزه ۶ راه آهن واحد پشتیبانی و امور قراردادهای شرکت حمل و نقل ریلی  نورالرضا مراجعه نمایند. جهت کسب اطلاعات و جزئیات مربوطه می توانید با شماره ۴۷ الی ۵۵۱۲۵۷۴۲-۰۲۱ داخلی ۱۱۹ تماس حاصل فرمائید.

سایر شرایط :

۱-شرکت در رد یا قبول یک یا تمامی پیشنهادات مختار است.

۲- به پیشنهادهای مشروط ، مبهم ، خط خوردگی ، بدون مجوز ساخت ، تولید یا بهره برداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۳-هزینه آگهی بر عهده برنده مناقصه می باشد. 

                                                                                                       

ردیفشماره مناقصهنام مناقصهتعدادواحدمبلغ ضمانتنامه شرکت در مناقصه (ریال)
۱۴۰۳-۷دیسک ترمز دو تیکه۳۰۰عدد۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲۴۰۳-۸لنت ترمز بدون آزبست۲۰۰۰جفت۱/۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۳۴۰۳-۹پک مسواک و خمیردندان۵۰۰/۰۰۰عدد۱/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۴۴۰۳-۱۰دمپایی یکبار مصرف۵۰۰/۰۰۰جفت۱/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰

واحد پشتیبانی و امور قراردادها

شرکت حمل و نقلی ریلی نورالرضا

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *